23,000 تومان
  • فروشنده : sinasa

  • کد فایل : 61098
  • فرمت فایل دانلودی : .pdf
  • تعداد مشاهده : 175
  • فرمت فایل اصلی : PDF
  • تعداد صفحات : 34

آخرین فایل ها

- بیشتر -

آموزش مقدماتی پایتون

در ابتدا، با مفاهیم اساسی پایتون شروع می‌شود. شما با مفاهیمی مانند متغیرها، لیست‌ها، دیکشنری‌ها، کنترل جریان و حلقه‌ها، توابع و کلاس‌ها آشنا می‌شوید. هر یک از این مفاهیم به صورت عملی توضیح داده می‌شود و با استفاده از کدهای نمونه و تمرین‌ها، شما می‌توانید این مفاهیم را در عمل تمرین کنید.

0 175
آموزش مقدماتی پایتون
در ابتدا، با مفاهیم اساسی پایتون شروع می‌شود. شما با مفاهیمی مانند متغیرها، لیست‌ها، دیکشنری‌ها، کنترل جریان و حلقه‌ها، توابع و کلاس‌ها آشنا می‌شوید. هر یک از این مفاهیم به صورت عملی توضیح داده می‌شود و با استفاده از کدهای نمونه و تمرین‌ها، شما می‌توانید این مفاهیم را در عمل تمرین کنید.در ابتدا، با مفاهیم اساسی پایتون شروع می‌شود. شما با مفاهیمی مانند متغیرها، لیست‌ها، دیکشنری‌ها، کنترل جریان و حلقه‌ها، توابع و کلاس‌ها آشنا می‌شوید. هر یک از این مفاهیم به صورت عملی توضیح داده می‌شود و با استفاده از کدهای نمونه و تمرین‌ها، شما می‌توانید این مفاهیم را در عمل تمرین کنید.