14,000 تومان
  • فروشنده : sinasa

  • کد فایل : 60390
  • فرمت فایل دانلودی : .pdf
  • تعداد مشاهده : 141
  • فرمت فایل اصلی : PDF
  • تعداد صفحات : 7

آخرین فایل ها

- بیشتر -

راهکارهای بازاریابی

تحلیل بازار و مشتریان: بررسی نیازها، ترجیحات و رفتار مشتریان به منظور طراحی استراتژی بازاریابی موثر

0 141
راهکارهای بازاریابی
1تحلیل بازار و مشتریان: بررسی نیازها، ترجیحات و رفتار مشتریان به منظور طراحی استراتژی
بازاریابی موثر.
.2استفاده از رسانههای اجتماعی: استفاده از پلتفرمهای رسانههای اجتماعی برای جذب مشتریان،
ارتقا برند و برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان.
.3بازاریابی محتوا: ایجاد و انتشار محتوای ارزشمند و جذاب که به مشتریان کمک میکند تا با برند
شما ارتباط برقرار کنند و به آن اعتماد کنند.
.4تبلیغات آنلاین: استفاده از تبلیغات در وبسایتها، رسانههای اجتماعی و سایر پلتفرمهای آنلاین
برای جذب مشتریان و افزایش شناخت برند.
.5تحقیقات بازار: انجام تحقیقات بازار، مشتریان و ترجیحات آنها برای بهبود استراتژی بازاریابی
و تعیین نقاط قوت و ضعف شما.
.6روابط عمومی: برقراری ارتباطات مؤثر با رسانهها و جامعه برای افزایش شناخت برند و
تأثیرگذاری در نظر مشتریان