6,000 تومان
  • فروشنده : sinasa

  • کد فایل : 57935
  • فرمت فایل دانلودی : .pdf
  • تعداد مشاهده : 191
  • فرمت فایل اصلی : PDF
  • تعداد صفحات : 2

آخرین فایل ها

- بیشتر -

بهینه سازی تجربه مشتری با مدیریت دانش مدرن توسط Marydee Ojala، سردبیر، KMWorld

"زمان پول است"

0 191
بهینه سازی تجربه مشتری با مدیریت دانش مدرن  توسط Marydee Ojala، سردبیر، KMWorld
عبارت "زمان پول است" همچنین به این موضوع کمک می کند که چگونه KMمدرن می تواند CX
را بهبود بخشد و هزینه ها را کاهش دهد. هر چه یک نماینده انسانی زمان بیشتری را با مشتری
صرف کند، هزینه آن بیشتر می شود. اگر بتوان زمان صرف شده را با بهبود همزمان در کیفیت
تعامل کاهش داد، این یک پیروزی است